Největší dobrodružství

V životě můžete být téměř kýmkoli. Já jsem byl elektrikářem, obchodníkem, manažerem marketingu i ředitelem firmy. Ovšem to největší dobrodružství ze všech pro mě bylo a je být člověkem. Jako člověk si totiž můžu v hlavě vytvořit svůj vlastní vesmír, a to je přece ohromné dobrodružství.

To jak vnímáme svět kolem je ovlivněno jednak geny a jednak našimi zkušenostmi. A zatímco geny příliš ovlivnit nemůžeme, tak interpretaci toho co prožíváme můžeme ovlivnit poměrně snadno. Proto někdo vidí pouze umírat housenku zatímco někdo někdo jiný vidí v tomtéž zrození motýla. Nakonec záleží tedy na nás, jestli budeme jen pasivními diváky toho co se kolem nás děje nebo budeme režiséry svého celoživotního filmu.

Teď, když už víme, že si můžeme vybrat jestli budeme příčinou toho co se bude dít nebo pouze efektem toho co „se nám děje“. Jak to všechno souvisí s obchodem a marketingem? Je to přece zcela zřejmé. Jestliže si v hlavě tvoříme svůj vesmír my, tvoří si ho stejně i naši zákazníci. Najděme způsob jak nahlédnout do vesmírů svých zákazníků a budou z nás nejlepší obchodníci na světě.

Samozřejmě vím, že nahlédnout do vesmíru někoho jiného je zatím stále poměrně komplikované. Pro začátek proto bude možná stačit, když se budete snažit pochopit, jak funguje ten váš. Jaké jsou vaše zkušenosti, jaká přesvědčení jste si na základě nich vytvořili a jakým způsobem je používáte pro svá rozhodování. Dokážete potom totiž využít, například v marketingu, některé principy, které nás všechny spojují. Blog na kterém se právě nacházíte je jakýsi palubní deník z cesty mým vlastním vesmírem. Pokud chcete nakouknout přes rameno jak vidím obchod a marketing přes vnímání lidí já, vítejte.

Martin Ištvánek

 

ČLÁNKY